bókasafn

Lánþegaskírteini

 • Sýna þarf persónuskilríki við móttöku lánþegaskírteinis á Bókasafni Kópavogs.
 • Lánþegaskírteini eru afhent án endurgjalds en greiða þarf árgjald. Árgjald er samkvæmt gjaldskrá.
 • Lánþegaskírteini fengið á Bókasafni Kópavogs gefur lánþega einnig aðgang að Bókasafni Hafnarfjarðar og Bókasafni Garðabæjar.
 • Ávallt skal framvísa lánþegaskírteini þegar safngögn eru fengin að láni.
 • Einstaklingar yngri en 18 ára, ellilífeyrisþegar og öryrkjar fá skírteini endurgjaldslaust. Öryrkjar skulu framvísa örorkuskírteini.
 • Börn yngri en 12 ára þurfa skriflega ábyrgð foreldris eða forráðamanns. Ábyrgðareyðublöð má nálgast í afgreiðslu bókasafnsins.
 • Eingöngu er hægt að fá barnaefni lánað út á barnaskírteini.
 • Skírteinishafi (eða ábyrgðarmaður hans) getur einn fengið lánað safngögn á lánþegaskírteini sitt og ber hann ábyrgð á öllum safngögnum sem skráð eru á hans nafn.
 • Lánþegaskírteinið er hægt að nota á öllum aðildarsöfnum Landskerfis bókasafna en greiða þarf árgjald á hverju safni eða safnahópi fyrir sig.
 • Lánþega ber að tilkynna bókasafninu samstundis ef skírteini glatast. Gjald fyrir nýtt skírteini í stað glataðs er samkvæmt gjaldskrá.

Útlán og skil

 • Megnið af safnkosti Bókasafns Kópavogs er til almennra útlána. Auk hefðbundinna bóka lánar safnið út önnur safngögn á ýmsu formi, t.d. tímarit, geisladiska (cd), mynddiska (dvd), hljóðbækur og fleira.
 • Bækur, hljóðbækur og tímarit eru lánuð út í 30 daga í senn. Þó er nýjasta hefti tímarita að jafnaði ekki lánað út. Tónlistardiskar og tölvuleikir eru til útláns í 14 daga og mynddiskar (DVD) eru til útáns í 2 daga (kvikmyndir og barnaefni) og 7 daga (fræðsluefni). Raf- og hljóðbækur í Rafbókasafninu eru til útláns í 7, 14 eða 21 dag og hægt er að hafa 5 bækur að láni í einu og setja inn frátektir á 7 bækur.
 • Hægt er að skila safngögnum í báðum útibúum Bókasafns Kópavogs, aðalsafni og Lindasafni eða á samstarfssöfnin Bókasafn Hafnarfjarðar og Bókasafn Garðabæjar. Raf- og hljóðbækur í Rafbókasafninu skilast sjálfkrafa að lánstíma liðnum og því er engin hætta á dagsektum.  Hægt er að skila fyrr.
 • Endurnýja má lán á safnefni einu sinni, á safninu, á leitir.is eða með símtali á bókasafnið. Áminning um skiladag er að jafnaði send til þeirra sem eru með netfang sitt skráð. Bent skal á að það er alfarið á ábyrgð lánþegans að safngögnum sé skilað á réttum tíma.

Sektir og glatað efni

 • Greiða skal dagsektir af safngögnum safnsins samkvæmt gjaldskrá. Dagsektir reiknast eftir lokunartíma safnsins á skiladegi viðkomandi safngagna. Engar sektir reiknast á raf- og hljóðbækur í Rafbókasafninu.
 • Það er allra hagur að vel sé farið með safngögn. Glatist eða skemmist safngagn í vörslu lánþega er það á hans ábyrgð og þarf hann að bæta fyrir það með samskonar efni eða greiða andvirði þess, auk dagsekta ef um þær er að ræða. Forráðamenn bera ábyrgð á þeim safngögnum sem börn fá að láni. Bókasafn Kópavogs ber ekki ábyrgð á skemmdum sem mynd- eða geisladiskar í eigu þess geta hugsanlega haft á afspilunartæki utan safnsins.